ZONNE-ENERGIE DIE
SOCIALE HUURDERS
DOET STRALEN

VIC is opgericht voor de sociale huurder

VIC bundelt de krachten van Vlaamse KMO’s om 100.000 sociale woningen te voorzien van zonnepanelen tegen 2024. VIC is een unieke en flexibele samenwerking tussen Vlaamse ondernemers en PV-specialisten.

VIC geeft sociale huurders en SHM's
100% zekerheid op focus én toewijding

Het doel van VIC

Alle sociale huisvestingsmaatschappijen van hernieuwbare energie voorzien met minimale ecologische impact en maximale lokale tewerkstelling.

Het optimale antwoord bieden aan de uitdagingen gedurende het ganse project om daarmee alle betrokken stakeholders volledig te ontzorgen.

Onze normen en waarden

Planet

We werken enkel met producten en diensten waarvan we met de kennis die we vandaag hebben overtuigd zijn dat we trots tegen onze kleinkinderen gaan kunnen vertellen dat we eraan hebben meegewerkt.

People

Producten en diensten die rond mensen en menselijke waarden draaien. Think global, act local.

Profit

We zijn ervan overtuigd dat om sustainable te zijn we waarde moeten creëren voor iedere stap in de keten. Ecologie gaat samen met economie.

Persist

We trachten steeds het beste te doen en vaak is dit innoverend.
Innoverend wil ook zeggen dat we veel tegenwind krijgen, maar wij zijn een team dat niet opgeeft!